Καλώς ήλθατε στην εκπαίδευση υποψηφίων χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Ανοιχτής Κατηγορίας Α2.

Ακολουθήστε την ροή της εκπαίδευσης , ολοκληρώνοντας όλα τα μαθήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κατόπιν, απαντήστε σε όλα τα ερωτηματολόγια κατανόησης (quiz) που θα συναντήσετε στο τέλος κάθε ενότητας. Οι προσπάθειές σας σε αυτά αποτελούν εργαλείο για τον έλεγχο της απόδοσής σας και του βαθμού κατανόησης της ύλης και δεν βαθμολογούνται.

Αφού ολοκληρώσετε την ύλη της Ανοικτής Κατηγορίας Α2 θα πρέπει να επιτύχετε και στην εξέτασή της αφού μεταβείτε από το μενού μαθημάτων στην ενότητα "Εξετάσεις" στην επιλογή "Α2". Η εξέταση γίνεται σε δικό σας χρόνο με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές- καθώς όλη η διαδικασία καταγράφεται και κατόπιν εξετάζεται. 


Η απόδοση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα ενός αεροσκάφους να επιτύχει ορισμένα πράγματα που το καθιστούν χρήσιμο για συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, η ικανότητα ενός drone να προσγειώνεται και να απογειώνεται σε πολύ μικρή απόσταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον πιλότο που επιχειρεί καθώς και οι περιορισμοί που υπάρχουν σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τρόποι για τον μετριασμό των κινδύνων σε μία πτήση ΣμηΕΑ. Προκειμένου γίνει καλύτερα κατανοητό για τον υποψήφιο χειριστή, δίνονται οι βασικές έννοιες της διαχείρισης του κινδύνου ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδιασμού ενός συστήματος αντιμετώπισης ρίσκου (Risk Management System). Η παρουσίαση αποτελείται από 35 διαφάνειες με ενδεδειγμένο χρόνο παρακολούθησης, 20 λεπτά.Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται χρονικά.

Ο όρος μετεωρολογία προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη "μετέωρον" , με την οποία χαρακτηριζόταν κάθε αντικείμενο που αιωρείται στην ατμόσφαιρα , όπως τα σύννεφα, οι σταγόνες βροχής , το χαλάζι κλπ.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλύσουμε όλα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζουμε για τον καιρό και τις συνθήκες που θα κάνουν μια πτήση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.