Καλώς ήλθατε στην εκπαίδευση υποψηφίων χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Ανοιχτής Κατηγορίας Α1-Α3.

Ακολουθήστε την ροή της εκπαίδευσης , ολοκληρώνοντας όλα τα μαθήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κατόπιν, απαντήστε σε όλα τα ερωτηματολόγια κατανόησης (quiz) που θα συναντήσετε στο τέλος κάθε ενότητας. Οι προσπάθειές σας σε αυτά αποτελούν εργαλείο για τον έλεγχο της απόδοσής σας και του βαθμού κατανόησης της ύλης και δεν βαθμολογούνται.

Αφού ολοκληρώσετε την ύλη της Ανοικτής Κατηγορίας Α1-Α3 θα πρέπει να μεταβείτε από το μενού μαθημάτων στην ενότητα "Εξετάσεις" και να προχωρήσετε στην εξέταση της κατηγορίας "Α1-Α3" ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλύσουμε όλα αυτά τα εσωτερικά μέρη και τις μονάδες υποβοήθησης που βρίσκονται στην καρδιά ενός μηΕΑ με σκοπό να καταλάβουμε αλλά και να γνωρίζουμε πως λειτουργεί ενα ΣμηΕΑ αλλά και σε περίπτωση βλάβης τί να ακολουθήσουμε ώστε να είμαστε ικανοί όχι μόνο να το πετάμε αλλά και να κατανοούμε το πως πετάει.


Στην ενότητα αυτή, περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο κάθε χειριστής ΣμηΕΑ, προκειμένου να περιορίσει την πιθανότητα ατυχήματος. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι βασικές ενέργειες του χειριστή ΣμηΕΑ, πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της πτήσης. Η παρουσίαση αποτελείται από 27 διαφάνειες με ενδεδειγμένο χρόνο παρακολούθησης, 15 λεπτά.


Στην ενότητα αυτή, γίνεται μία σύντομη περιγραφή του GDPR καθώς και των προϋποθέσεων που ένα ΣμηΕΑ μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιον αισθητήρα καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ανοικτή κατηγορία. Παράλληλα, αναλύονται οι βασικές έννοιες του κανονισμού και δίνονται πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του. Η παρουσίαση αποτελείται από 21 διαφάνειες με ενδεδειγμένο χρόνο παρακολούθησης, 12 λεπτά.Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κανόνες που διέπουν τις πτήσεις των ΣμηΕΑ ενώ παράλληλα γίνεται μία σύντομη ανάλυση των νέων κανονισμών του EASA, 2019/945 και 2019/947. Η παρουσίαση αποτελείται από 31 διαφάνειες με ενδεδειγμένο χρόνο παρακολούθησης, 18 λεπτά.


Τι είναι η ανθρώπινη απόδοση; Η ανθρώπινη απόδοση, στο πλαίσιο της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών , αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών, καθηκόντων και δραστηριοτήτων από το επιχειρησιακό προσωπικό – μεμονωμένα και από κοινού. Στο συγκεκριμενο μαθημα θα αναφερθούμε στους περιορισμούς και την νομοθεσία σχετικά με την ανθρώπινη απόδοση αλλά και τους περιορισμούς στην πολιτική αεροπορίαΚατόπιν της υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3152/ Τεύχος Β'/30.09.2016 ΦΕΚ σχετικά με τον «Κανονισμό – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned Aircrat Systems - UAS)» ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones) για ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναντι τρίτων. 

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης ΣμηΕΑ.


Οι ενωσιακοί κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα θέτουν τις βασικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της προστασίας από τους κινδύνους και τις έκνομες ενέργειες . Το νομοθετικό κείμενο προσφέρει ασφάλεια δικαίου για αυτόν τον ραγδαίως αναπτυσσόμενο κλάδο, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών, μεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων.

Για λόγους ασφαλείας, καλύπτονται όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τα μικρά «παιχνίδια» που ζυγίζουν μόνο μερικά γραμμάρια έως τα μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εξίσου βαριά και γρήγορα και τις συνέπειες των  έκνομων ενεργειών που μπορουν να χρησιμοποιηθούν.


Μέσω του νέου κανονισμού επιχειρείται ουσιαστικά να μπει τέλος στις ανεξέλεγκτες πτήσεις drones, κάποια από τα οποία, λόγω των εντυπωσιακών πτητικών τους ικανοτήτων, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για την αεροπλοΐα ή να χρησιμοποιηθούν για παράνομες-εγκληματικές ενέργειες.

Εναρμονιζόμενη με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρώντας να θέσει ένα πρώτο πλαίσιο ενόψει και μελλοντικών χρήσεων, όταν για παράδειγμα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προβλέπεται ότι θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα των μεταφορών, η YΠΑ/ΑΠΑ βάζει κανόνες ελέγχου και περιορισμού των πτήσεων. 

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλύσουμε τους περιορισμούς αλλά και όλη την νομοθεσία σε σχέση με τους περιορισμούς του εναέριου χώρου με απόλυτο σκόπο την ασφάλεια των πτήσεων.


Αυτή η ενότητα θα σας δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να είστε σε θέση να λειτουργήσετε το ΣμηΕΑ σας με ασφάλεια. Η προσωπική σας ασφάλεια σαν χειριστής, καθώς και των ανθρώπων ή της ιδιοκτησίας γύρω σας, είναι πολύ σημαντική όταν λειτουργείτε το ΣμηΕΑ σας.