Επιλέξτε την εκπαίδευση κατά τύπο για την οποία έχετε εγγραφεί και ακολουθήστε όλο το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε το πλευρικό μενού καθώς και να πλοηγηθείτε στις επιμέρους ενότητες από αυτό. Συστήνεται η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων με τη σειρά και κατόπιν η ολοκλήρωση του quiz όπου αυτό υπάρχει, για την καλύτερη κατανόηση του υλικού.

Καλώς ήλθατε στην εκπαίδευση  χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών κατά τύπο για το UAS ATLAS -204 της ALTUS LSA.

Ακολουθήστε την ροή της εκπαίδευσης , παρακολουθώντας όλο το υλικό. Έχετε τη δυνατότητα πλοήγησης σε όλο το υλικό από το πλευρικό μενού, αν και προτείνεται να ακολουθήσετε την εκπαίδευση όπως παρουσιάζεται.Καλώς ήλθατε στην εκπαίδευση  χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών κατά τύπο για το UAS EDOMON της ALTUS LSA.

Ακολουθήστε την ροή της εκπαίδευσης , παρακολουθώντας όλο το υλικό. Έχετε τη δυνατότητα πλοήγησης σε όλο το υλικό από το πλευρικό μενού, αν και προτείνεται να ακολουθήσετε την εκπαίδευση όπως παρουσιάζεται.

Στο τέλος αυτής θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε και να επιτύχετε ένα βαθμό άνω του 8.0/10 ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η προσπάθειά σας.


Καλώς ήλθατε στην εκπαίδευση  χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών κατά τύπο για το UAS ATLAS -4 της ALTUS LSA.

Ακολουθήστε την ροή της εκπαίδευσης , παρακολουθώντας όλο το υλικό. Έχετε τη δυνατότητα πλοήγησης σε όλο το υλικό από το πλευρικό μενού, αν και προτείνεται να ακολουθήσετε την εκπαίδευση όπως παρουσιάζεται.