Αποκτήστε εδώ το πακέτο εκπαίδευσης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Εκπαιδευτείτε ασύγχρονα για την Ανοιχτή Κατηγορία (Α1-Α3) κι εξεταστείτε για την απόκτηση όλων των ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Εκπαιδευτείτε ασύγχρονα για την Ανοιχτή Κατηγορία (Α2) κι εξεταστείτε για την απόκτηση όλων των ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Εκπαιδευτείτε ασύγχρονα για την Ανοιχτή Κατηγορία (Α1-Α2-Α3) κι εξεταστείτε για την απόκτηση όλων των ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ αλλά και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διάρκειας περίπου 2 ωρών η οποία παρέχεται κατόπιν συνεννόησης  σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο


Εκπαιδευτείτε ασύγχρονα για την Ανοιχτή Κατηγορία (Α1-Α2-Α3) κι εξεταστείτε για την απόκτηση όλων των ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτείτε σύγχρονα για την Ανοιχτή Κατηγορία (Α1-Α2-Α3)  για την απόκτηση όλων των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διάρκειας περίπου 2 ωρών κατόπιν συνεννόησης σε : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο.